VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 
Her med fryd jeg rigdoms spor
Fra vaudevillen "Genboerne"
Tekst: C. Hostrup,
Melodi: C. M. Bellman, Fredmans sång nr. 10.
Supa klockan öfver tolf
Klik her for at se nodebilledet i større format.(pdf-fil)
1.

Supa klockan över tolv,
leva bland förryckta!
Jorden är mitt kammargolv,
solen är min lykta!
Jag bryr mig om ingenting,
blott att hjärnan löper kring,
  ||: löper kring, :||
  ||: löper kring, :||
Intill dess hon domnar,
Och jag fattig somnar.

2.

I min farfars gamla rock
(hål uppå armbågen)
står jag bland en lustig flock,
super bara rågen,
tar mig ur de vackra krus
morgon-, middags-, aftonrus,
  ||: aftonrus, :||
  ||: aftonrus, :||
och så blir jag röder
som de ägta bröder.

3.

Stode salig far min opp
och mig hörde hicka,
sade han: "Min gosse, topp,
vi sku brorskål dricka!"
'Ja min bror,' så svarte jag,
'drick med mig til ljusan dag,
  ||: ljusan dag, :||
  ||: ljusan dag, :||
sedan må du ila
åter til din vila!'

4.

Bleve jag en riker man,
finge mynt i pungen,
skulle jag till jul, minsann,
klä mig grann som kungen,
köpa mig, förrn någon tror,
rock och väst och nya skor,
  ||: nya skor, :||
  ||: nya skor, :||
och så pung i håret,
och så ur på låret.

5.

Men min strupe vill bli full,
tål ej denna torken.
Guld ej annat är än mull —
gubbar, ta ur korken!
Låtom oss i ro och fred
svälja sista klunken ned,
  '||: klunken ned, :||
  ||: klunken ned, :||
Och oss sedan döda
I det våta röda.
 
Hør alle sangene fra
"Genboerne" Link
Med noder til alle sangene
Melodien kendes også som "Vejen går til Nødebo"
Jeg har også indspillet denne i en anden version Link
Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net