VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 

Søndag i morgen

Tekst: Jeppe Aakjær,
Melodi: Charles Kjerulf (opus 46 nr 2)
fra "Den sommer og den eng" (8 sange op.46)

Erling Jan Sørensens klaver-arrangement
med egne mellemspil, efterspil.
Hør musikken her. mp3 fil. Varighed 4.00 min
1.

En Aften på Engen sa' Jakob til Svend:
„Godnat mine blankslidte Knage!
De Gamle går hjemad med Hånd over Lænd,
vi to bliver ene tilbage!
Så går vi i Duggen en drabelig Tur,
hvor ingen må tænke på Seng eller Ur,
thi vi har jo Søndag i Morgen!
thi vi har jo Søndag i Morgen!“

2.

De gik, og de prated, og Klokken blev ti,
da Hønsene blinker så blinde,
og de gled de fjerneste Gårde forbi,
og hørte dem snorke derinde;
de lo af et Hjerte, som Sundhed gør let,
og gik af en Ungdom, der aldrig bli'r træt.
De havde jo Søndag i Morgen!
De havde jo Søndag i Morgen!

3.

Den ene han skildred med ivrige Skridt
en englegod, blåøjet Pige,
den anden han sadled sin Ganger til Ridt
mod Fremtidens dårende Rige;
og begge de næred det visseste Håb,
og Hønattens Måne gav Håbet sin Dåb,
og de havde Søndag i Morgen!
og de havde Søndag i Morgen!

4.(7)

— Lyksalige Tid, da hver Morgen påny
vi vaktes af Gøgenes Kukken,
da Stræbet var Leg, og da Ungdom og Gry
de mødtes på Sporet i Duggen!
Thi har du end aldrig en Hvid i din Pung
den Mand, som er munter og frejdig og ung
har altid en Søndag i Morgen!
har altid en Søndag i Morgen!
Se sangteksten som pdf fil ( udskriftsvenlig version )
Her er digtet i sin oprindelige form

Søndag i morgen

En Aften paa Engen sa' Jakob til Svend:
„Godnat mine blankslidte Knage!
De Gamle gaar hjemad med Haand over Lænd,
vi to bliver ene tilbage!
Saa gaar vi i Duggen en drabelig Tur,
hvor ingen maa tænke paa Seng eller Uhr,
thi vi har jo Søndag i Morgen!“

De gik, og de prated, og Klokken blev ti,
da Hønsene blinker saa blinde,
og de gled de fjerneste Gaarde forbi,
og hørte dem snorke derinde;
de lo af et Hjerte, som Sundhed gjør let,
og gik af en Ungdom, der aldrig bli'r træt.
De havde jo Søndag i Morgen!

Den ene han skildred med ivrige Skridt
en englegod, blaaøjet Pige,
den anden han sadled sin Ganger til Ridt
mod Fremtidens daarende Rige;
og begge de næred det visseste Haab,
og Hønattens Maane gav Haabet sin Daab,
og de havde Søndag i Morgen!

Og de kom igjennem en slumrende By,
hvor der var spildt Hø over Gaden,
en gabende Port, og en Gaard som var ny,
hvor Forken stod plantet bag Laden;
og Duggen den køled i Kindernes Dun,
og Høduften fulgte, og Luften var lun,
og de havde Søndag i Morgen!

Og Maanen gik ned mellem Stakke af Hø,
og Taagen laa blødt over Dalen,
og langs med den smalle, graaduskede Sø
faldt Ryle og Stær dem i Talen,
og Hanerne sendte fra Portenes Hjald
mod Dagen og Gryet, saa skingrende Gjald
som aned de Søndag i Morgen.

De studsed og vendte med Latter omkring,
nu maatte der spares paa Snakken!
Dog talte de stadig om hundrede Ting,
før Gaarden blev synlig bag Bakken.
Her standsed det første Par dyngvaade Sko.
Men selv da de skiltes de skjæmted og lo
og sang for den Søndag i Morgen.

— Lyksalige Tid, da hver Morgen paany
vi vaktes af Gjøgenes Kukken,
da Stræbet var Leg, og da Ungdom og Gry
de mødtes paa Sporet i Duggen!
Thi har du end aldrig en Hvid i din Pung
den Mand, som er munter og frejdig og ung
har altid en Søndag i Morgen!

Jeppe Aakjær 10-09-1866 - 22-04-1930.
Charles Theodor Martin Kjerulf 22-03-1858 - 22-08-1919
Klik her for at se nodebilledet i større format. (gif-fil)
 Hør flere melodier af
Charles Kjerulf
Link

eller

flere tekster af Aakjær Link
Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net